INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ

Investice fondu směřují do dluhového financování zejména firem, které následně investují do: 

Růstový kapitál - tato forma investice eliminuje odčerpávání finančních prostředu na splácení dluhů a veškeré volné finanční prostředky mohou být investovány do růstových příležitostí.

Manažerské odkupy (MBO´s) - mnoho vlastníků, kteří založili své podniky v první polovině devadesátých let, řeší nebo budou v blízké budoucnosti řešit nástupnickou otázku. Investice do manažerských odkupů umožní stávajícím manažerům získat vlastnický podíl a tím je silně motivovat na dalším rozvoji daných společností. 

Podpora externích manažerů při nákupu jimi vybraných podniků (MBI´s) - v České republice již existuje mnoho zkušených manažerských skupin, které hledají vhodné společnosti, jež při správném řízení představují příležitost k nadstandardnímu zhodnocení vložených financí. 

Financování developerských projektů v ranných fázích, kde jsou finanční prostředky použity především na projektovou a inženýrskou činnost, pořízení pozemků, výstavbu inženýrských sítí. 

Zvyšování produktivity - investice do nových technologií, které přinášejí zvyšování kapacit při současném snižování nákladů. 

Expanze na další trhy - budování nových prodejních kanálů, zastoupení na nových zahraničních trzích a s tím souvisejících zvýšených počátečních nákladů. 

INVESTIČNÍ PROCES

Návrh transakce
Investiční tým monitoruje relevantní trh a vyhledává příležitosti k akvizici vhodných aktiv.

Prvotní posouzení aktiva
Cílem posouzení je zhodnotit podklady dodané navrhovatelem z pohledu ekonomické či investiční výhodnosti, souladu se statutem a investiční strategií fondu, závaznými metodikami, provést kontrolu investičních limitů, atd. 

Rozhodnutí o transakci
V případě pozitivních výsledků posouzení aktiva předloží investiční tým návrh transakce investičnímu výboru. Návrh obsahuje podrobnou analýzu navrhované transakce a doporučení investiční strategie. 

Realizace
V rámci kroků spojených s realizací transakce za fond jedná při právních úkonech (dle nastavení příslušného fondu) Investiční společnost. 

Vypořádání
Probíhá věcné a finanční vypořádání transakce. 

Evidence a reporting
Evidence transakce a její reporting pro další zpracování (depozitář fondu, administrátor a další). 

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více